понедељак, 30. јун 2014.

Medicinski kanabis
Medicinskim kanabisom se smatraju cvetovi biljke Cannabis sativa, L. i njenih varijeteta. Razlika između medicinskog kanabisa i marihuane, ganje, trave (kako god vi to nazivali) je u tome što je medicinski kanabis UVEK jednak (isti). A kada kupujete lek ilegalno kod dilera ili u kofi šopu nikada nećete dobiti jednaku kombinaciju kanabinoida koji baš vama odgovaraju. Naime, prodavači kanabisa prodaju uvek različite biljke (cvetove). Medicinski kanabis je 100% prirodan (ekološki), pri njegovom uzgoju se ne koriste pesticidi, oslobođen je teških metala, potpuno sterilan (bez buđi i truleži) i uvek jednak.

Zašto medicinski kanabis a ne „trava“?
Za pacijente je vrlo bitno kada konzumiraju bilo kakav lek da im taj jek pomogne ili ublaži simptome bolesti. Iz toga razloga vrlo je važno za konzumenta da tačno zna šta uzima i na koji način. Medicinski kanabis danas dolazi u 4 varijeteta zavisno o zdravstvenom stanju pacijenta. To se može uporediti primer sa bilo kojom tabletom: kada kupite bilo koji lek – očekujete da uvek bude jednak, od higijenske ispravnsoti, roka trajanja i što je najvažnije sastava. Kod medicinskog kanabisa ste 100% sigurni da je UVEK jednak – tačno se zna što svaki cvet sadrži te upravo zbog toga jer su varijeteti standardizovani možemo govoriti o leku koji je isključivo prirodni cvet, a delotvoran je.