понедељак, 30. јун 2014.

Efekti upotrebe MarijuaneEFEKTI UPOTREBE MARIHUANE
Marihuana je najblaže i najslabije halucinogeno sredstvo.Efekat se primećuje nakon nekoliko udahnutih dimova, dostižući maksimum nakon 15-30 minuta. Delovanje jedne ispušene cigarete traje dva do tri sata.Popijena ili pojedena, Marihuana ispoljava efekat nakon pola sata sa dužinom trajanja tri do šest sati.Marihuana može da izazove veoma raznovrsne efekte , često i uvek drugačije, koji uglavnom zavise odkoncentracije kanabinola ili THC-a u udahnutom dimu, porekla droge, raspoloženja u trenutku pušenja iiskustva pušača.
Nerealno je očekivati od Marihuane da deluje na uživaoca uvek na isti način ili prema njegovoj želji,kako to često pretpostavljaju laici.Prvo pušenje Marihuane može da prođe bez ikakvog efekta.Da bi Marihuana izazvala određeno raspoloženje ili specifične senzacije na psihičkom ili telesnomplanu neophodno je da se savlada tehnika pušenja i uspostavljanja doživljaja pod dejstvomMarihuane.Iskusni uživaoci Marihuana tvrde da se njen pun delovanje može doživeti tek nakon nekolikopokušaja.
Duboko udisanje dima i njihovo duže zadržavanje u plućima omogućuju bolju resorpciju i brži efekat, koji može da nastupi nakon nekoliko minuta.Kod neiskusnih pušenje Marihuana može da bude praćeno nizom neprijatnih telesnih senzacija, kao što jeosećaj paljenja u guši, bol u grudima, suva usta, vrtoglavica, ošamućenost, opšte loše stanje, zujanje u u šima,drhtanje, hladne ruke i noge, ubrzan puls povišen krvni pritisak i lagano oštećena koordinacija pokreta.Ovi efekti mogu da budu blagi ili potpuno da izostanu.
Kod jednog broja uživalaca Marihuana već nakon nekoliko dimova može se javiti kratkotrajan strah iosećanje neprijatne napetosti, koje ubrzo smenjuje dobro raspoloženje, opuštenost, euforija.Javlja se sušenje usta, oči su crvene sa proširenim zenicama.Nastupaju periodi nekontrolisanog smeha, koji može, ali i ne mora imati neki jasan spoljni povod. Impuls zapričanjem je pojačan.Protok vremena se doživljava na izmenjen način.Stiče se utisak da je vreme stalo ili da usporenije protiče, Prostorne distance postaju veće.Čula postaju izoštrenija, perceptivni prag se snižava i dozvoljava prijem draži koje su ranije bile ispod pragaosetljivosti, što se naročito odnosi na čulo vida i sluha.Selektivna pažnja je isto tako pojačana.Pojedini čulni utisci se mogu izolovati iz mnoštva drugih.Komunikacija između članova grupe postaje intenzivnija, čak i u odsustvu upotrebe reči, odnosno govora.Kad droga razvije svoje dejstvo, uživaoci doživljavaju snažno izraženo osećanje kontakta sa onima u čijem društvu puše.Nakon završetka delovanja korisnik pada u stanje 
pospanosti, takozvani STONED(Stond,stondiranje) . Uticajem na izmenu čulnih funkcija Marihuana dovodi do oštećenja vidnih i motornih funkcija, tako da nekeaktivnosti, kao što je upravljanje vozilom, postaju opasne nakon upotrebe Marihuane.Iskustvo pokazuje da Marihuana najviše oštećuje vidno opažanje i brzinu reagovanja.Pušači Marihuane često doživljavaju udese usled pogrešne procene rastojanja i usporenih reakcija, pogrešneprocene saobraćajne situacije, kao i određene nekritičnosti u odnosu na doživljavanje realnih opasnosti.
Veće doze Marihuaneizazivaju ozbilje promene u emocionalnoj sferi, otupljenje pažnje, dekoncentraciju,cepanje misaonog sadržaja u besmislene fragmente, oštećenje pamćenja, kako celovitosti doživljaja tako ivremnskog sleda pojedinih sekvenci; uz to i pogrešan i nekritičan uvid u sopstveno stanje i trenutnesposobnosti.Isto tako, veće doze mogu da izazovu halucinacije i stanje straha, kada se narkoman nerazumljivo izražava iispoljava sumanute ideje proganjanja.Usled jakog dejstva Marihuana moguć je i kratkotrajan gubitak svesti.Mnogi autori tvrde da umereno uživanje Marihuana ne izaziva neželjene promene u organizmu, niti stvaranjefizičke zavisnosti.Propagatori ideje o legalizaciji Marihuana tvrde da je ova droga mnogo manje štetna po zdravlje od alkohola.Možda je to donekle i tačno.
Od alkohola se umire. Od Marihuane niko nije umro.
.
Ali zato dugotrajnom I intenzivnom upotrebom Marihuana osiromašuje i ubija postepeno duševnesposobnosti čoveka, svodeći ga u finalnoj fazi na nivo fiziološkog vegetiranja
Dakle, opasnosti od ove droge ne treba posmatrati isključivo kroz njene farmakološke efekte na telesne organe.
Opasnosti od Marihuane, pre svega treba tražiti u njenim efektima na ličnost uživaoca droge, a tek potom u samoj marihuani kao hemijski aktivnoj supstanci.